Alibata at dating abakada sugar momma dating service 100

by  |  27-Dec-2019 20:33

‘river’ It is spoken by 21.5 million people as a first language and as a second language by a great majority of Filipinos. Tagalog was originally native to the southern part of Luzon, prior to spreading as a second language over all the islands of the Philippine archipelago, due to its selection as the basis for Filipino, the national language of the Philippines, in 1937 and to the fact that Tagalog is spoken in the Philippine capital of Manila, the largest city of the country.

Tagalog is also spoken in Canada, Guam, Saudi Arabia, United Arab Emirates, United Kingdom, and USA. From 1961 to 1987, Tagalog was also known as Pilipino. →Click on the It is used as the basis for the development of Filipino, the national language of the Philippines, a country with 181 documented languages.

Bago dumating ang mga Espanyol, ang karamihan ng mga wika ng Pilipinas ay sinusulat na gamit ang talapantigan ng Baybayin.

Ang mga Espanyol ay ipinakilala ang Latin na Panitik sa Pilipinas.

Noong taong 2014, ang Komisyon sa Wikang Filipino ay naglabas ng bagong patnubay para sa ortograpíya na sasagot sa mga dáting suliranin ukol sa kung papaano ikakatawan ang mga tunog sa mga pilíng wika at dayalekto sa Pilipinas.

Ito ay hango sa paggamit ng mga titik ng alpabetong Filipino, at ang mga radikal na rebisyon na isinagawa noong taóng 2001.

Since 1940, Filipino has been taught in schools throughout the Philippines.

Community Discussion